Monday, April 27, 2009

Νέος Πρόεδρος, Νέον Ἔτος, Καινή Ἀρχή;


Πρὶν νυν ὑμῖν μύθους τινὰς ἤδη παλαιοὺς ἀγγέλλειν, ὦ φιλάρχαιοι, χρή με ὑμῶν δεηθῆναι ὅπως μοι τὴν μακρὰν τῆς γραφῆς ἀμέλειαν συγγνῶτε. ἐπιτηδευμάτων γάρ ἄλλων τε πολλῶν καὶ δὴ καὶ ἐργασίας ἕνεκα, μάλ' ὀλιγάκις μοι σχολὴ πρὸς τὸ Ἑλληνικῶς γράφειν ἐγίγνετο ἐξ ὅτου τῆς Γεωργίας πέρι ὑμῖν πρότερον ἔγραψα.

Τὰ δὲ μεταξὺ πολλὰ καὶ θαυμαστά ἐστιν εἰπεῖν. Πρῶτον μὲν ᾑρέθην εἰς τὴν τῆς Ἀμερικῆς τε καὶ τῆς πάσης ἐλευθέρας, ὥς φησιν, οἰκουμένης ἀρχὴν ὁ ἤδη ἐπιφανέστατος Ὀβάμα, ὁ πρῶτος ἡμῖν Ἀφροαμερικανὸς πρόεδρος. Δεύτερον δ' ἐπὶ τοῦ πρόσθεν προέδρου Βοὺς
ἔτι τὸ τυραννικὸν ὑποκρινομένου, πρὶν τὸν Ὀβάμα τὴν ἀρχὴν παραλαβεῖν, εἰσέβαλον Ἰσραηλινοὶ δυνάμεις εἰς τὴν Γάζαν τοὺς τῆς Χαμὰς πολεμιστὰς δῆθεν τοὺς πυραύλοις(1) χρωμένους καταλύσοντες ὥστε ἀπέθανον Παλαιστίνιοι πλεῖν ἢ χίλιοι καὶ Ἰσραηλινοὶ τρεισκαίδεκα. τέως δὲ τοῦ ἐν Ἰρὰκ πολέμου οὐ λήξαντος οὐδὲ λήξοντος ἡ παρ' ἡμῖν οἰκονομία συνεχῶς κατέρρεεν.

Νυνδὴ, ὁ νέος πρόεδρος ὃς ἡμῖν
μεταβολλάς ὑπέσχετο ἤδη φαίνεται πολλὰ δρᾶν. Οὔπω δὲ φαίνονται ἐναργεῖς πρὸς τὸ βέλτιστον μεταβολλαὶ, ἀλλ' ὅμως πολλοὶ ἔτι τὸν Ὀβάμα σωτῆρα ἐλπίζουσιν εἶναι.

1) πύραυλος - rocket

No comments: