Thursday, August 14, 2008

Ἡ μάχη περὶ τῆς Γεωργίας


Ῥωσσικαὶ δυνάμεις πρὸ πέντε ἡμερῶν εἰσέβαλον ἐς τὴν πρόσθεν Σοβιετικὴν καὶ γείτονα χώραν τῆς Γεωργίας. τοῦ Γεωργικοῦ στρατοῦ ἤδη πρότερον τὴν αὐτόνομον ἐπαρχίαν τὴν ὀνόματι Ὀσσετίαν ἐπελθόντος, οἱ Ῥῶσσοι παρέχουσιν ὡς ἀφορμὴν τῆς εἰσβολῆς τὴν τῶν τῆς Ὀσσετίας Ῥώσσων οἰκητῶν σωτηρίαν. αἱ μεγάλαι ἑσπερίαι χῶραι τὴν Ῥωσσίαν ψέγουσιν καὶ ἐκεχειρίαν ἀπετοῦσιν. πρὸς τούτοις, ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔπεμψεν βοήθειαν μὴ πολεμικὴν ἐς τὴν τῆς Γεωργίας πρωτεύουσαν πόλιν καὶ παρεδήλωσεν ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἴσως ἀποκλῄσει τὴν Ῥωσσίαν τῆς τῶν ὀκτὼ ζαπλούτων χωρῶν συστάσεως (G8) καὶ τῆς παγκοσμίας ὀργανώσεως ἐμπορίου (WTO). ὁ πολυπράγμων Γάλλος Σαρκοζὶ ἐβράβευσεν δῆθεν συνθήκας περὶ εἰρήνης. ὅμως οὔπω ἐγένετο αὓτη ἡ εἰρήνη.

1 comment:

glaucopis said...

πολυπράγμων? hahaha